Problémy při startování ?

 

Snad každý již někdy zažil situaci, kdy motor ne a ne naskočit. Takovéto nepříjemnosti bývají často způsobeny elektrickým systémem, protože baterie, startér nebo generátor selže. BANNER přináší cenné tipy, co dělat v této situaci:

 

- Při problémech s nastartováním nestartujte motor souvisle déle než pět až deset sekund. Než startování zopakujete, dopřejte baterii minutu oddech.

 

- Světla, rádio, topení a jiné elektrické spotřebiče ideálně zapínejte až po úspěšném nastartování motoru.

 

- Elektrolyt musí být vždy několik milimetrů nad deskami. Při doplňování by žádná kapalina neměla uniknout ven. Lišta se zátkou, příp. šroubové uzávěry musí být vždy dobře uzavřené.

 

- Neuvážená demontáž startovací baterie může přijít draho: přerušením elektrického napájení může dojít ke ztrátě naprogramovaných dat týkajících se uloženého nastavení. Tady pomůžou nabíječky s by-passem napájecího napětí.

 

- Pravidelná kontrola baterie specialistou (automotoklub, servis, prodejna autodílů…): odborník zkontroluje, zda je baterie vadná, a v případě potřeby provede její výměnu.

 

- Pravidla pro domácí pomoc při startování: Startovací kabely musí mít dostatečně velký průřez (pro osobní automobily 16 mm2) a neměly by být příliš dlouhé, aby nedocházelo k velkému úbytku napětí. Červený kabel se nejprve připojuje v automobilu s nabitou baterií a potom v automobilu s dobíjenou baterií na kladný pól. Černý kabel se v automobilu s nabitou baterií připojuje na záporný pól a v automobilu s dobíjenou baterií ke kostře (kovová část karosérie), přičemž vzdálenost od pólu by měla být minimálně 30cm. Automobil s nabitou baterií se nesmí startovat! Potom se nastartuje motor vozidla s dobíjenou baterií. Jakmile motor naskočí, lze startovací kabely odpojit, a to nejprve černý a potom červený.

02.02.2017

23.08.2016
oleje Champion

Nově představujeme v našem sortimentu!

 

Oleje Champion jsme zařadili jako doplňkový sortiment, jelikož nabízejí velkou škálu druhů, vizkozitních kategorií a škálu norem. Mimo jiné jako zatím jediný výrobce normu OEM 0W-30 (MS-FFE). Nabízené množství je samozřejmě nejen od 1L přes 4L až 60L.

 

O ceně a dostupnosti se informujte buďto u svého obchodního zástupce nebo na prodejně v Modřicích.

 

 

Převodník a katalog Champion na kliknutí!

 

06.06.2016
Zajišťujeme kvalitní servis plniček klimatizací

Plnička klimatizace vyžaduje pravidelný servis a údržbu. Nejde jen o výměnu sušícího filtru a oleje ve vakuové pumpě, ale o celkové vnitřní vyčištění a seřízení stroje.

 

Dálší důvody jsou legislativní: plnička je tlakové elektrické zařízení, které zachází se skleníkovými plyny, proto podléhá každoroční revizi podle vyhlášky EU 2006/40/ES.

Při zanedbání údržby může nastat několik vážných problémů.

Mezi nejčastější patří tyto:

  • ZAHLCENÝ FILTR – Za následek má vniknutí nečistot do kompresoru plničky a jeho následnou destrukci.

  • STARÝ OLEJ VE VÝVĚVĚ – Velké množství vody a nečistot. Vývěva se začne přidírat – malý výkon a velká hlučnost stroje.

  • ROZKALIBROVANÉ VÁHY – Nepřesné dávkování chladiva a provozních kapalin.

  • POŠKOZENÉ TĚSNĚNÍ – Únik chladiva do okolního prostředí, nepřesnost při testování klimatizačního okruhu.

Prostřednictvím našeho partnera, firmy ACI- Auto Components International s.r.o. se zabýváme servisem všech typů plniček, které jsou, či byly v minulosti v naší nabídce. Poskytujeme nejen pravidelné kontroly, ale i servis těchto strojů. Ve spolupráci s firmou ACI je možné servisovat plničky VALEO, CTR, BRAIN BEE a ROBINAIR.

Veškeré opravy se provádí u zákazníků na dílně. Materiál používaný při servisu je stejný jao při výrobě strojů. Po ukončení revize je samozřejmostí vydání servisního protokolu a vylepení známky na plničku.

Za roční revize klimatizačních zařízení, dodržování termínů a vedení evidenčních knih, je v plném rozsahu zákona odpovědný majitel – provozovatel daného zařízení.

 

Objednávku ročního servisu můžete provést prostřednictvím svých obchodních zástupců nebo na prodejně v Modřicích nebo na e-mailu hnmotor@hnmotor.cz.

23.03.2016

03.12.2015
Radíme: Příčiny poškození napínáku drážkového řemene

 

Dnes a denně se setkáváme s reklamacemi napínáků drážkového řemene. Pomůžeme Vám tuhle problematiku osvětlit.

 

PROBLÉM: Poškozený nebo vylámaný napínák drážkového řemene.

 

PŘÍČINA: Zadřená volnoběžná řemenice alternátoru. Volnoběžná řemenice, zvaná také jako předstihová spojka alternátoru, využívaná v pohonu drážkového řemene tlumí vibrace motoru. Jestliže dojde k zadření volnoběžné řemenice alternátoru, vibrace nejsou tlumeny. V důsledku čehož je při volnoběžných otáčkách nebo otáčkách okolo 1.400 ot/min chod řemene nerovnoměrný a vibrace řemene nadměrně zatěžuje napínák. Již po krátkém čase chodu při takových podmínkách zadřená volnoběžná řemenice alternátoru způsobí poškození napínáku, tak i drážkového řemene. Za určitých podmínek může dojít k úplnému zničení motoru (namotaný roztržený drážkový řemen v rozvodovém ústrojí).

 

ŘEŠENÍ: Při výměně napínáku drážkového řemene je NUTNÉ vyměnit i volnoběžnou řemenici alternátoru.

 

POZOR: Jednoznačně se doporučuje výměna volnoběžné řemenice alternátoru po ujetí 120.000 km a/nebo při výměně napínáku drážkového řemene.

 zdroj: MotoFocus.cz

17.03.2015