Zajišťujeme kvalitní servis plniček klimatizací

Plnička klimatizace vyžaduje pravidelný servis a údržbu. Nejde jen o výměnu sušícího filtru a oleje ve vakuové pumpě, ale o celkové vnitřní vyčištění a seřízení stroje.

 

Dálší důvody jsou legislativní: plnička je tlakové elektrické zařízení, které zachází se skleníkovými plyny, proto podléhá každoroční revizi podle vyhlášky EU 2006/40/ES.

Při zanedbání údržby může nastat několik vážných problémů.

Mezi nejčastější patří tyto:

  • ZAHLCENÝ FILTR – Za následek má vniknutí nečistot do kompresoru plničky a jeho následnou destrukci.

  • STARÝ OLEJ VE VÝVĚVĚ – Velké množství vody a nečistot. Vývěva se začne přidírat – malý výkon a velká hlučnost stroje.

  • ROZKALIBROVANÉ VÁHY – Nepřesné dávkování chladiva a provozních kapalin.

  • POŠKOZENÉ TĚSNĚNÍ – Únik chladiva do okolního prostředí, nepřesnost při testování klimatizačního okruhu.

Prostřednictvím našeho partnera, firmy ACI- Auto Components International s.r.o. se zabýváme servisem všech typů plniček, které jsou, či byly v minulosti v naší nabídce. Poskytujeme nejen pravidelné kontroly, ale i servis těchto strojů. Ve spolupráci s firmou ACI je možné servisovat plničky VALEO, CTR, BRAIN BEE a ROBINAIR.

Veškeré opravy se provádí u zákazníků na dílně. Materiál používaný při servisu je stejný jao při výrobě strojů. Po ukončení revize je samozřejmostí vydání servisního protokolu a vylepení známky na plničku.

Za roční revize klimatizačních zařízení, dodržování termínů a vedení evidenčních knih, je v plném rozsahu zákona odpovědný majitel – provozovatel daného zařízení.

 

Objednávku ročního servisu můžete provést prostřednictvím svých obchodních zástupců nebo na prodejně v Modřicích nebo na e-mailu hnmotor@hnmotor.cz.