Autobaterie a nabíječky

 

Jsme oficiálním distributorem autobaterií firmy EXIDE.
Nabízíme kompletní řadu autobaterií pro osobní, nákladní automobily a motocykly.


Dále nabízíme ucelenou řadu nabíječek CTEK.

 

 

 

  Přesný popis funkcí a činnosti.

 

Údržba autobaterie:

 

- autobaterii prospívá časté používání (pokud ji dlouho nepoužíváme, dochází k sulfataci)

- baterii nabíjíme v dobře větraných prostorech, protože se při nabíjení uvolňuje vodík a kyslík

- nabíjíme proudem o velikosti jedné desetiny kapacity baterie

- je potřeba občas kontrolovat hladinu elektrolytu (všechny články musejí být zatopené)

- dolívat destilovanou vodou

- vývody baterie by měli být čisté (bez koroze)


automobilové bateriemotocyklové baterie
trakční baterienabíječkypříslušenství

Výměna autobaterie:

Informujte se v servisu, zda odpojení baterie nezpůsobí ztrátu paměti některých funkcí elektroniky, nebo zda se řídící jednotka např. nepřepne do nouzového režimu. Počítejete s tím, že odpojením baterie nebude fungovat centrální zamykání.

 

Postup:

- vypněte motor a všechny spotřebiče

- zamezte zkratům, používejte izolované nářadí

- baterii neotáčejte vzhůru nohama ani extrémně nenaklánějte vzhledem k tekutému "žíravému" obsahu

- chraňte si oči a kůži

 

Při demontáži autobaterie odpojujeme nejdříve kostřený vývod, při zapojování kostřený vývod zapojujeme až nakonec.

 

Při montáži baterie do vozidla:

- dobře očistěte místo pro uložení baterie

- baterii řádně upevněte, ale dbejte, aby nedošlo k deformaci a poškození nádoby baterie

- póly a svorky očistěte, ale nepoškrábejte a nepoškoďte ostrým nářadím

- zapojte nekostřený (+) pól

- zapojte kostřený (-) pól

- připojovací svorky řádně dotáhněte